Zaterdag 26 januari is in het Gemeentehuis Voorst te Twello een select gezelschap bijeengekomen voor de uitreiking van “De Pluim” en “Het Compliment”. De gemeente Voorst wil haar waardering voor vrijwilligerswerk tot uitdrukking brengen middels deze prijzen. Het VrijwilligersPUNT van Mens en Welzijn Voorst organiseert dit evenement eens per jaar in januari.

Namens onze afdeling hebben wij Ria Koolman afgevaardigd. Zij is al ruim 30 jaar een spil in onze afdeling. Zij heeft de hulpverleningen gecoördineerd naast dat ze ook het magazijn en de collecte doet voor de afdeling. Door haar gezondheid heeft ze aangegeven te willen stoppen met de coördinatie van de hulpverleningen. Een functie die inmiddels vervult is en waar Ria nog ondersteund in de coördinatie van het sociaal vervoer.

Perfecte mensen bestaan niet, perfecte bedoelingen wél
Een kreet waarmee de wethouder Edo Horstman aangeeft dat vrijwilligers nodig zijn voor een goede samenleving. Mensen die geheel belangeloos zich inzetten voor het welzijn van anderen.
Daar er in totaal 20 personen waren voorgedragen heeft men na beraad van de jury er 8 personen uit deze groep gekozen die meer in de richting van het Compliment gingen dan de rest. In deze groep was ook Ria gekozen, mede door haar vele jaren van inzet. Dat Ria niet 1 van de 2 ontvangers van het Compliment behoorde is jammer maar een keuze van de jury. Voor ons als afdeling zijn wij zeer dankbaar voor wat zij al die jaren voor het Rode Kruis heeft betekend en wat zij nog in de toekomst zal betekenen.

Foto's: Dinie Smallegoor & Ria Koolman