Op donderdag 4 januari werd de nieuwjaarsreceptie van onze afdeling gehouden in restaurant Pijnappel te Klarenbeek.
Tijdens de druk bezochte receptie werden de jubilarissen Trees Krijnen (30 jaar), Loek van der Heyden (20 jaar), Bep Dellink-Soetmulder (10 jaar) en Henk Tenkink (10 jaar) in het zonnetje gezet, afscheid genomen van coördinator Ria Koolman en werd haar opvolger, Marcel Groeneveld welkom geheten.

 

Nieuwjaarsspeech
Voorzitter Trees Krijnen wees tijdens de nieuwjaarsspeech op de actieve groeiende afdelingsinzet en dankte alle vrijwilligers, zonder namen te noemen, voor de geweldige inzet. Hun vrijwilligerswerk binnen de gemeente Voorst en het Apeldoornse deel van Apeldoorn maar ook in de buurtgemeentes en landelijk.
Er is veel onrust bij de vrijwilligers over hoe het zich gaat ontwikkelen, binnen het Rode Kruis. Die onrust probeerde zij weg te nemen. “Binnen de afdeling gaan we voorlopig, zeker enige jaren, door met alle taken, zoals we die nu doen. Maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe ideeën en plannen. Daar moeten we ook voor open staan. De wereld om ons heen, staat ook niet stil, De hele maatschappij verandert, we hebben allemaal een computer en een telefoon, maar laten we vooral met elkaar in gesprek blijven, elkaar opzoeken en samenwerken, het echte Rode Kruisgevoel behouden, u kent het allemaal.”
Haar wens is dat iedereen zich dit jaar weer met veel enthousiasme zal inzetten.

Trees Krijnen

Trees Krijnen is al 30 jaar vrijwilliger bij het NRK (Het Nederlandse Rode Kruis), waarvan de meeste tijd bij de afdeling Beuningen. In 2009 reageerde zij op een advertentie in het Voorster Nieuws waar de vacature voorzitter van de NRK afdeling Voorst in stond vermeld. Na een kennismakingsrondje, vertelde Trees wat zij in andere afdelingen van het NRK al heeft gedaan en gaf direct aan dat zij geen bestuurlijke ervaring had. Toch heeft het bestuur haar gekozen, mede omdat zij echt een Rode Kruis hart heeft. Op de nieuwjaarsreceptie van januari 2010 hebben alle vrijwilligers van de afdeling, kennis met haar gemaakt als de nieuwe voorzitter met ingang van 1 januari 2010 en het echte werk begon al op 19 januari 2010, de eerste bestuursvergadering voor Trees. Samen met haar man Theo, die zij ook heeft leren kennen in het NRK werk, heeft zij zich door die eerste periode heen gewerkt, met veel spirit.
In de afgelopen drie jaar als voorzitter, heeft Trees de schouders onder allerlei zaken gezet. Is er iets nieuws, hup, Trees ging erop af. Het hele programma van ‘Samen 1’ of onlangs de collecte, opnieuw opzetten, Trees stak haar energie erin. In het district draagt ze ook haar steentje bij. De laatste tijd laat zij zich ook regelmatig bijpraten over de nieuwbouw plannen in Klarenbeek.
Met de woorden “Wij hopen, dat je nog erg lang, dit werk in de afdeling, maar zeker ook je bijdrage in de huizen en de boot (de Henry Dunant) van het NRK, zult blijven doen.” sloot Elsenoor Woutersen de speech. Trees kreeg de medaille voor dertig jaar trouwe dienst opgespeld, de bijbehorende oorkonde, een pennenset en een pracht bouquet bloemen.  

Henk Tenkink

Bestuurslid Henk Tenkink is al tien jaar penningmeester en kreeg de medaille voor tien jaar trouwe dienst opgespeld, de bijbehorende oorkonde, een pennenset en een bouquet bloemen.  
Henk functioneert als penningmeester uitstekend en het bestuur waardeert dit zeer. Het is een niet eenvoudige taak, maar Henk doet het prima. Ook is het een hele klus om ieder jaar weer op tijd de jaarverslag en een begroting klaar te hebben en ook dat is altijd prima in orde.
Henk werd het allerbeste toegewenst en het bestuur hoopt Henk nog lang als penningmeester in het bestuur te mogen houden.

Bep Dellink-Soetmulder

Al ruim tien jaar is Bep vrijwilligster, zij kreeg na lovende woorden haar onderscheiding opgespeld door Diny Debets.
Bep is samen met Netty Schneider en Diny te Rielle werkzaam in de Martinushof op de donderdagmiddag. Bep heeft het daar prima naar de zin en kan een verhaal altijd smeuïg vertellen. Zij is ook een vervend verzamelaar van allerlei frutseldingen, wat ook altijd goed uitkomt als er wat nodig is om in elkaar te zetten. Bep is ook een enorme verzamelaar van hobby materiaal verkregen uit erfenissen, auto’s vol worden thuis uitgezocht. Je kunt dus bij Bep wel spreken van een duizendpoot, is het niet voor haar man Hennie, of Rode Kruis, dan is ze wel druk met andere mensen die ook haar hulp goed kunnen gebruiken. Diny eindigde haar dankwoord met: “ik hoop dat je dit allemaal nog jaren mag doen samen met je collega's.” Naast de onderscheiding werd Bep ook verrast met een pennenset en pracht bouquet bloemen.


Loek van der Heyden

Loek van der Heyden is ondertussen ook al twintig jaar vrijwilliger. Voorheen was dat bij de afdeling Zutphen, maar al zo'n acht jaar maakt hij deel uit van de Voorster afdeling. Loek was lid van de Sigma, is frequent aanwezig tijdens de lessen en assisteert daarbij ook regelmatig.
Door zijn andere hobby, verzorger van een voetbalteam, weet hij ook veel over de behandeling van sportletsels en Loek maakt al vele jaren deel uit van de vaste ploeg hulpverleners tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het is dan ook niet vreemd dat hij veel weet over de behandeling van blaren en andere wandelletsels. Ook is Loek regelmatig bij de evenementen in de regio terug te vinden als hulpverlener. Joop Kleverwal had de eer Loek te bedanken namens de afdeling en de speld voor twintig jaar trouwe dienst op te spelden.

Afscheid Ria Koolman

Namens de afdeling Voorst sprak de afdelingsvoorzitter Ria toe, die nu na een lange periode in haar leven afsluit als coördinator hulpverleningen.
Dokter Blok vroeg Ria in 1976 de functie op zich te nemen toen het recreatiegebied Bussloo werd geopend en er werd verzocht om met hulpverleners de EHBO-post dagelijks te bemannen. Ria zorgde ervoor dat er dagelijks EHBO-ers op Bussloo aanwezig waren. In het voorjaar stelde zij een inzetschema op waar elke vrijwilliger kon opgeven wanneer hij of zij tijd had om er dienst te draaien. Vervolgens was zij dan druk om alle dagen ingevuld te krijgen. In het hoogseizoen was dit dagelijks en buiten het hoogseizoen elk weekend. Helaas is deze hulpverlening enkele jaren geleden gestopt, maar zij heeft deze taak meer als 25 jaar uitgevoerd.
In de loop van de jaren kwamen er steeds meer evenementen bij waarbij inzet als hulpverlener werd gevraagd en het regelen hiervan ging ze erbij doen.
Om alles goed geregeld te krijgen moest ze regelmatig contact hebben met de verschillende organisaties, maar natuurlijk ook met de verschillende vrijwilligers. Daarnaast zorgde zij samen met haar man Harrie er voor dat de vrijwilligers goed voorbereid op pad konden gaan en de juiste spullen bij zich hebben. Om dit soepel te laten verlopen beheer je ook alle hulpverleningspullen en regel je de inzet van de voertuigen.
Het coördineren van de hulpverleningen is een taak waarmee je nooit klaar bent. Vooral in de zomermaanden moet er veel geregeld worden, regelmatig zijn er meerdere evenementen in hetzelfde weekend. Ria zei wel eens dat je er dan een volledige baan bij hebt.
Voor al deze werkzaamheden heeft Ria zo'n tien jaar geleden een Koninklijke onderscheiding ontvangen als blijk van waardering.
Door gezondheidsomstandigheden heeft Ria aangegeven te moeten stoppen. Voor al de jaren van tomeloze inzet werd Ria nu opnieuw bedankt. Daarvoor werd speciaal voor haar een kunstwerk gemaakt en haar aangeboden, een ronde schaal met centraal daarop het welbekende rode kruis, welke omvat wordt door twee handen, symboliserende de saamhorigheid / verbondenheid met het Rode Kruis! Daarnaast kreeg Ria een pennenset en een bouquet bloemen.

Marcel Groeneveld

Marcel heeft de coördinatietaken van Ria overgenomen. Hij meldde zich aan naar aanleiding van een advertentie in het Voorster Nieuws. Marcel komt uit Twello gaf als instructeur al  eerstehulplessen en is brandweerman van het Brandweerteam Twello. Hij is directeur van BSN (Brandwacht Service Nederland) met maar liefst 120 mensen in dienst, waarvan enkelen ook worden uitbesteedt aan bijvoorbeeld AKZO. Marcel weet zodoende heel goed wat coördineren, plannen en logistiek inhoudt. Hij heeft ondertussen aansluitend op de bestaande Rode kruis site een inlogsysteem gemaakt die de leden van het Rode Kruis van de afdeling Voorst in kunnen zien, de geplande evenementen kunnen terugvinden, wie waar voor hoe lang is ingepland voor ondersteuning of waar je de gewenste formulieren kunt downloaden. Kortom: een man met ervaring op de juiste plaats. Marcel werd met een applaus welkom geheten.

Indruk van de avond:Foto's: Bert en Ina Visser (zie ook het Voorsternieuws)