Opening Rode Kruis gebouw Klarenbeek

Afgelopen zaterdag werd het Rode Kruisgebouw achter het Medisch Centrum De Mölle te Klarenbeek geopend.

Na een welkomstwoord door Rode Kruis voorzitster Trees Krijnen, kreeg de Voorster burgemeester Jos Penninx, de eer om na een korte toespraak, de sleutel te ontvangen om het gebouw officieel te openen. Daarna kregen de genodigden gelegenheid het gebouw te bewonderen.

Het gebouw zal gebruikt worden voor de stalling van de voertuigen en aanhangers en voor de opslag van diverse hulpmiddelen. Tevens is er een ruimte in het gebouw gerealiseerd voor Stichting de Hertenkamp voor de opslag van diervoeders.

Dit gebouw is tot stand gekomen door sponsoring zowel financieel als met middelen door vele bedrijven en particulieren. Daarnaast is dit gebouw geheel door vrijwilligers gebouwd.

Twee van deze vrijwilligers werden speciaal naar voren gehaald. Harry Koolman, een vrijwilliger, die tijdens het gehele bouw alles aanpakte en vele uurtjes hieraan heeft besteed. Als laatste klus mocht hij het naambordje “Rode Kruis afdeling Voorst” met huisnummer 14 (Achter de Molen) aan het gebouw schroeven.
De grote inspirator en coördinator Henk Hurenkamp mocht vervolgens de schop ter hand nemen om een straatnaambordje te plaatsen. De voorliggende parkeerplaats kreeg de naam “Vrijwilligersplein”. Dit om alle vrijwilligers die zich voor de bouw hebben ingezet, alle Rode Kruis vrijwilligers en alle vrijwilligers in het algemeen te bedanken. Aansluitend was er een gezellig samenzijn met de genodigden. De dag werd besloten met een dankjewel-avond voor de bouwers.

Dit gebouw is mede tot stand gekomen door de sponsering van:

BAS Bouw Advies en Serviceburo, Basis BV, Bermo Montage, BBA Bruin Buizen, Cees’effect reclame, Van Dalen Installatiebedrijf, Dijkhof Bouw BV, Dijkhof Electrotechniek, Draaijer Verf en Wand, Van Drimmelen, Noordman en Slaghekke notariskantoor, HCA Technische Dienstverlening, Ten Hove Installatietechniek, Hurenkamp Tegelzetbedrijf, Koers Installatiebedrijf, Krepel Deuren, Medisch Centrum De Mölle, Rabobank gemeente Voorst, Ter Riele Hoveniersbedrijf en kwekerij De Woudhof. Daarnaast waren er nog enkele particuliere en anonieme schenkingen.

Speciale dank gaat uit naar de firma en de familie Van Dalen voor het beschikbaar stellen van ruimten voor de opslag van diverse materialen in de tijd dat het Rode Kruis niet over een eigen gebouw beschikte.