Dit is de eerste update omtrent de bouw van de garage / opslagruimte van Stichting het Hertenkamp en de afdeling Voorst van Het Nederlandse Rode Kruis.

In 2012 is voor de winterstop de fundering gelegd voor het bijgebouw van het nieuwe gezondheidscentrum "De Mölle".
De garage wordt gebouwd door vrijwilligers, zij die Klarenbeek, Stichting het Hertenkamp en Het Rode Kruis afd. Voorst een warm hart toedragen.
Het gebouw wordt gebouwd op grond van de Stichting en zal geheel gefinancierd moeten worden door de afdeling Voorst.
Het geld moet middels diverse sponsoring, fondsenwerving en collecte bijeengebracht worden. We zijn al een heel eind maar een bijdrage, op welke manier dan ook, is altijd welkom.

Hieronder een klein overzicht van de fases van de bouw:


25 oktober 2012


31 oktober 2012


31 oktober en 5 november 2012


5 november 2012


10 november 2012


16 november 2012


10 mei 2013


15 mei 2013


17 mei 2013


22 mei 2013


25 mei 2013


31 mei 2013


6 juni 2013

Foto's: o.a. Bert Visser